Предупреждение за по-голямата част от планинските ни райони: обилни валежи от дъжд на места до 2400 метра надморска височина. Снегът е дълбоко просмукан с вода и се образуват вади под повърхността. Тези условия са типични за мокри лавини и дори основни лавини.

Такива лавини обикновено са много тежки и силно разрушителни. Принципът е прост: водата, която се просмуква, достига слаб слой в снежната покривка и при контакта си с него отприщва снежна дъска. Макар и да не са най-бързите лавини, типично за мокрите лавини е, че могат да се предизвикат на склонове с учудващо малък наклон и могат да извървят удивително дълъг път.

Опасността от мокри лавини ще остане сходна и в следващите дни, предвид това, че не се очаква и сериозно застудяване.