Председателят на КПКОНПИ изпрати на депутатите предложения за промени в антикрупционния закон. Това съобщиха от Комисията. От там припомнят, че преди няколко дни при изслушването на Цацаров в парламентарната комисия по превенция и противодействие на корупцията, бе отправено искане от народни представители за предоставяне на изготвен законопроект за изменение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Изпратените днес предложения са с експертен характер и са изготвени от работна група, назначена със заповед на председателя на Цацаров още в началото на 2020 г. Основните нови положения в законопроекта са свързано с максимално прецизиране на кръга лица, определени от закона като заемащи висши публични длъжности.

Засилен е парламентарният контрол, като е предвидено на всеки три месеца съответната комисия в Народното събрание да провежда публично изслушване на членовете на КПКОНПИ. С предложенията за първи път се въвежда задължение на лицата, заемащи висши публични длъжности, да декларират притежаваната от тях виртуална валута (криптовалута), както и инвестиционни благородни метали и скъпоценни камъни. Засилени са мерките за защита на лицата, които подават сигнали за корупция и конфликт на интереси; За първи път се предлага нормативна уредба на декларирането на т. нар. „протоколни подаръци“, които висшите длъжностни лица получават в това си качество. Предлага се министърът на финансите, министърът на правосъдието и Комисията да приемат съвместни методики за извършване на имуществени проверки и за установяване на несъответствие в имуществото на проверяваните лица. Друга промяна касае проверяваният период. Идеите са той да бъде намален от 10 на 5 години назад, а размерът на значителното несъответствие, при установяването на което започна производство по отнемане, са увеличава от 150 000 лв., на 300 000 лв.