Старите автомобилни гуми, излезли от употреба,   ще бъдат предавани безвъзмездно на завода край видинското село Сланотрън, разполагащ с всички необходими разрешителни за тази цел. От Видинската община са сключили на 10 декември договор с ръководството на завода. Излезлите от употреба гуми не могат да се транспортират в Регионалното депо и голяма част от тях бяха изхвърляни на нерегламентирани сметища, заради което Видинската община бе глобявана от Регионалната инспекция по околната среда и водите – Монтана. С извозването им за преработка в завода край село Сланотрън този проблем вече е решен.

Община Видин предвижда  да бъдат обособени временни площадки, където гражданите да могат да оставят непотребните гуми, което ще е напълно безплатно. Така ще се прекрати практиката те да бъдат изхвърляни  или пък изгаряни. В момента се уточняват терени за обособяване на такива площадки.