Синагогата е една от емблемите на Видин и изключителен архитектурен паметник в крайдунавския град. В рамките на близо  две години сградата ще бъде реставрирана по оперативна програма „Региони в растеж“ в туристически обект „Културен център „Жул Паскин“.  Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 8 275 300 лв., от които 7 034 005.00 лв. –  европейско финансиране и 1 241 295.00 лв. – национално финансиране, както и финансиране чрез инвестиционен кредит в размер на 1 500 000 лв.

Ръководителят на проекта е архитект Ангел Недялков, според който най-важното е обектът да бъде възстановен в автентичния му вид. В срок до 2 месеца ще приключи проектирането на обекта. След това проектът ще бъде съгласуван с Националния институт за недвижимо културно наследство и останалите отговорни институции. С издаване на разрешението за строеж ще стартират и строително-монтажните работи, които ще продължат 540 дни. Основната цел е след реализиране на проекта Синагогата да се превърне в туристически обект, който да обединява функциите на музей, изложбено пространство и паркова среда. Сградата е паметник на културата от национално значение и е в непосредствена близост до други културно-исторически забележителности като средновековната крепост „Баба Вида“ – най-посещаваната туристическа атракция в Община Видин и Археологическия музей, където се помещава най-новата експозиция. Така се оформя туристически комплекс, който има потенциал да привлича много български и чуждестранни посетители.

 Синагогата във Видин е тържествено е открита на 28 септември 1894 г. от д-р Мордехай Грюнвалд, главен равин в България по това време. Строежът е осъществен със съдействието на дарения от местните евреи – голяма част от населението на стария видински квартал „Калето“, както и от евреи от всички краища на Княжество България.  Тя е втората по големина след Синагогата в София, но е била смятана за по-красива.