Без дебати депутатите приеха на първо четене промени в Гражданския процесуален кодекс. Законопроектът осигурява въвеждане на единна информационна система на съдилищата и функционирането на Единния портал за електронно правосъдие. От БСП заявиха, че ще гласуват „въздържали се“ заради опасения, свързани с бързината на съдебното производство, и ще внесат предложения преди второто четене. С промените се предоставя възможност участниците в съдебното производство да получават електронни съобщения, призовки и книжа, включително така да бъдат уведомявани за определени процесуални действия. За да се случи реформата, всички адвокати трябва да се регистрират в Единния портал за електронно правосъдие до 6 месеца след влизането в сила на закона. С промените в ГПК се правят и изменения в Закона за здравето, с които се прецизират процедурите по задължително настаняване и лечение, като се предоставя възможност на лицето, чието настаняване се иска и чрез видеоконферентна връзка, ако е обявено извънредно положение, епидемия или друго форсмажорно обстоятелство. Това ще важи и при гледане на мярка за неотклонение.