Районната здравно осигурителна каса (РЗОК) във Видин изплати по 1000 лв. за месеците ноември и декември извънредни средства на общопрактикуващите лекари в областта.  В област Видин това са 56 общопрактикуващи лекари, разпределени в 51 практики и 5-ма наети лекари. Извънредните плащания за общопрактикуващите лекари са в размер на 128 476 лв., а изплатената сума за отчетената дейност за месец ноември е 293 498лв. За договорните партньори в специализираната извънболнична медицинска помощ изплатените от РЗОК средства са в размер на 355 592лв., които включват отчетената дейност и доплащанията за неблагоприятни условия.

104 хил. лв. са изплатени за медико-диагностичните дейности, вкл. доплащанията за работа при неблагоприятни условия. За договорните партньори в денталната помощ сумата е 278 596лв.

До 18 декември ще бъдат изплатени авансово и средствата за дейността за месец декември.