Опашката от тежкотоварни камиони на влизане в България преди граничния пункт „Дунав моост 2“ е над 13 километра. Румънската полиция отбива камионите в селата преди град Калафат в буферни зони. Целта е тежкотоварните превозни средства да не се струпат на едно място преди граничния пункт и да блокират движението. В буферните зони на румънска територия опашките от камиони надвишават 5 км. Причината за струпването е излизането от строя на единия кантар за товарните автомобили на граничния пункт. Работи само един кантар от румънска страна.  Допълнително се обработват и документите на тежкотоварните автообили с турска регистрация, което също забавя преминаването през граничния пункт.