Със символична първа копка започна ремонтът на сградата на община Видин. Строително-монтажните дейности са на стойност близо 3,4 млн. лв., а по-голямата част от тях са осигурени чрез европейско финансиране, каза Светослав Скорчев, зам.-кмет по устройство на територията и развитие на инфраструктурата в общината и ръководител на проекта. Ремонтните дейности включват подмяна на дограмата, електрическата инсталация, водопровода. Ще бъдат модернизирани и отоплителните, вентилационните и климатичните инсталации, ще бъде подсилена противопожарната инсталация и подобрен достъпът до сградата на хора с увреждания, допълни Скорчев. Изпълнител на строително-монтажните дейности е „Алди Комерс Груп“ ЕООД. Проектът трябва да завърши в края на декември 2023 г. и да подобри енергийната ефективност на сградата с постигане на енергийна ефективност клас „С“, уточни Скорчев. По проекта на този етап няма да се извършва ремонт и подмяна на външната облицовка на сградата, но ръководството на община Видин се надява в близко бъдеще да се обнови и фасадата. Ремонтните дейности се извършват по проект „Подобряване на енергийната ефективност в общински административни сгради“. Общата стойност на проекта, изпълняван по Приоритетна ос 1 – „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ е за близо 3,4 млн. лв., от които 2,87 млн. лв. са от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, над 507 хил. лв. национално съфинансиране и 17 924 лв. собствено съфинансиране, допълни Скорчев.

Общата цел на проекта е обновяване на административната сграда на община Видин и подобряване качеството на живот чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност. Изпълнението на проекта ще допринесе за постигане на националната цел по отношение на повишаване на енергийна ефективност – достигане на 25% по-висока енергийна ефективност и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове в атмосферата, както и за постигането на националните индикативни показатели за спестена енергия, свързани с икономия на енергия при крайното и първичното енергийно потребление, каза още Скорчев. Сградата, в която се помещава община Видин, се намира на централния площад в града „Бдинци“.  Тя е известна сред видинчани като „Съвета“. Изградена е през 70-те години на миналия век и е една от най-високите във Видин – 16-етажна. От откриването на сградата до днес по нея са правени само козметични ремонти.

снимка Община Видин