Върховният административен съд остави без разглеждане жалба, подадена от политическа партия „Величие“ против решението на Централната избирателна комисия, с което са обявени резултатите от изборите за народни представители в 50-ото Народно събрание.

Според върховните магистрати жалбата е процесуално недопустима, тъй като този въпрос трябва да бъде разгледан от Конституционния съд.