Във всички населени места в община Ружинци поставят нови контейнери за смет. Общо 110 контейнера за битови отпадъци, тип „бобър“, ще бъдат разположени в селата на общината. Съдовете са закупени със средства от отчисленията, които се  получават от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Монтана за депониране на отпадъците в регионалното депо, каза за БТА кметът на Ружинци Александър Александров. Контейнерите са на стойност 33 168 лева.

На много места досега не достигаха наличните контейнери или бяха малки като обем, допълни кметът. Често хората оставяха боклуците извън тях и докато мине машината за извозване, животни разхвърляха отпадъците и се налагаше да се събират допълнително, което увеличаваше разходите на Общината за тази дейност и се замърсяваше околната среда, каза още Александър Александров. Контейнерите вече са раздадени в селата Динково, Тополовец, Дреновец, Бело поле, Белоптичене, Ружинци, Черно поле и Плешивец. До края на седмицата ще бъдат доставени новите контейнери и кофи за битови отпадъци и в село Гюргич.

по БТА