Чистата вода е почти съвършен изолатор. Да, водата, която се среща в природата, провежда електричество – но това се дължи на примесите в нея, които се разтварят в свободни йони, позволяващи протичането на електрически ток. Чистата вода се превръща в „метална“ – електропроводима – само при изключително високо налягане, което е отвъд сегашните ни възможности за производство в лаборатория. Но не само високото налягане може да предизвика тази металичност в чистата вода. Чрез вкарване на чиста вода в контакт с алкален метал, споделящ електрони – в този случай сплав от натрий и калий – могат да се добавят свободно движещи се заредени частици, които да превърнат водата в метална. Получената проводимост трае само няколко секунди, но това е значителна стъпка към възможността да се разбере тази фаза на водата, като се изследва директно. „Можете да видите фазовия преход към метална вода с просто око!“, обясни физикът Роберт Зайдел от Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie в Германия. „Сребристата натриево-калиева капка се покрива със златисто сияние, което е много впечатляващо.“

Освен че ни дава възможност да разберем по-добре този фазов преход тук, на Земята, изследването може да позволи и внимателно изучаване на екстремните условия на високо налягане във вътрешността на големите планети. В ледените планети на Слънчевата система, Нептун и Уран например, се смята, че се завихря течен метален водород. И само на Юпитер се смята, че налягането е достатъчно високо, за да метализира чистата вода. Перспективата да успеем да възпроизведем условията във вътрешността на планетарния колос на нашата Слънчева система е наистина вълнуваща. „Нашето изследване не само показва, че метална вода наистина може да се получи на Земята, но също така характеризира спектроскопските свойства, свързани с нейния красив златист метален блясък“, казва Зайдел.

по БГНЕС