От 9 часа на 10 август, сряда, Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите за народни представители, насрочени за 2 октомври. Крайният срок за подаване на заявления е 17 часа на 17 август. На сайта на ЦИК е публикувана и банковата сметка, по която се внася депозита от 2500 лева, той се възстановява на партии и коалиции, получили не по-малко от едно на сто от действителните гласове на национално ниво.

Част от необходимите документи е и списък с имената, единния граждански номер и саморъчен подпис на не по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията. Подписът трябва да е положен пред упълномощени от партията или коалицията лица или с квалифициран електронен подпис. Всеки избирател може да участва само в един списък. ГД ГРАО ще извърши проверка на подписките.

снимка БГНЕС