През тази есен се извършени  спасителни разкопки в землището на село Синаговци, където ще преминава трасето на бъдещия международен път  Видин – София. Ръководител на разкопките е доц. Здравко Димитров от Националния археологически институт с  музей към БАН. Той посочва, че спасителните разкопки се налагат, за да се предпази от унищожение културното наследство там където има работа по газопроводи и магистрали. „Тук където правим сега спасителните разкопки преди две години колегата Стефан Александров регистрира исторически обект. Ние имаме за задача да проверим какво от този археологически обект ще бъде засегнато от трасето на магистралата и да го проучим. Разкопките са на предварителен етап, те започнаха на 1 октомври и приключиха но 15 ноември. Засега сме регистрирали археологически структурни материали от римската епоха и средновековието, което означава, че тук ще има проучване и през следващата година. Резултатът е сериозен и очаквам през пролетта на следващата година договорът ни с Агенция „Пътна инфраструктура“ да продължи“ , обясни доц. Здравко Димитров. По трасето на бъдещия международен път в землището на село Търняне също е имало спасителни разкопки, но те вече са приключили. През следващата година проучването ще обхване части от бъдещия път между Димово и Монтана, като по-голяма част от спасителните разкопки ще бъдат през 2021 г. Доц.Димитров заяви, че разкопките протичат в  пандемична обстановка, което е наложило да се наемат повече автобуси за превоз, както и  разпределянето на по-малко  работници  по сондажите. 70 души са работили на спасителните разкопки, археологическият екип е бил от 10 души, много са били и интердисциплинарните специалисти на обекта като геодезисти, фотографи, реставратори. „Находките вече са описани и трябва да постъпят в Регионалния исторически музей  за лабораторна реставрация и след това ще останат в музейния фонд. Това са монети и керамика“, допълни доц.Здравко Димитров. През зимния сезон усилията на местната власт ще бъдат насочени към опазването и съхраняването на разкопките от иманярси набези.