Комисия разпредели държавната субсидия за читалищата в Община Видин. 26 културни институции получиха средства за дейността си, съобщиха от общинската администрация. В комисията участват представители на Община Видин и на читалищата, каквито са изискванията на Закона за народните читалища. Всички културни институции, участващи в комисията, са получили държавна субсидия за дейност в зависимост от представения от тях План за 2024 година.

В него са включени необходимите средства за организационна дейност, за стопанисване и поддържане на ползваната материално-техническата база, за извършване на библиотечно-информационна дейност, поддържане и развитие на художественотворческа дейност, организиране на събития с местно, регионално или национално значение, съхраняване и популяризиране на нематериалното културно наследство. Субсидията е в рамките на 57 субсидирани бройки и е без промяна от 2021 година. Размерът на средствата за една субсидирана бройка за народните читалища е 16 744 лева, съгласно решение на Министерския съвет от ноември 2023 година. В него са разчетени средства за дейност, заплати, издръжка, както и други плащания, уточниха от общината. 

по радио Видин, снимка радио Видин