Една от най-големите пещери в България е Магурата, намираща се на 18 км. от Белоградчик, в землището на село Рабиша. Общата  дължина на пещерата с разклоненията е 2500 м. 

В нея могат да се видят образувания като сталагмити, сталактити, сталактони, „пещерно мляко” и пещерни бисери.

„Големият сталактон” е висок 20 м и има обиколка 12 м. „Падналият бор” е най-големият сред сталагмитите в проучените до сега български пещери. Има дължина над 11 м и диаметър в основата си 6 м.

Други красиви образувания са сталагмитите „Двамата братя” и „Дракона” , които са с над 2 метра височина, синтровите (окаменени) форми в Тронната зала, „Медузата”, „Окамененият водопад” и „Трона”. Сред множеството синтрови образувания ярко се открояват „Сините купни“.

Залата, в която се намира сталагмита “Падналият бор“ е най-ниската точка на пещерата – 50 м по-ниско от входа.

В тясната Зала  „Тополата“  сред повалените скални образувания се извисява висок 6,2 метра тънък сталагмит, дал името на залата.