Уникален древен обичай е запазен  в някои  видински села. Обичаят е свързан с почитане паметта на починали близки хора и се провежда на втория ден след Възкресение Христово. На този  ден мъртвите се почитат с хора или с песен , като обичаят е достигнал  до нас благодарение на консерватизма на населението на Видинския край и привързаността му към традициите. В следващото видео ви разказваме заедно с етнографа Сашка Бизеранова от Регионалния исторически музей във Видин за уникалния обичай край Алботинския манастир.

Прекъсването на традицията е свързано  с демографските проблеми във Видинския край, както и с вмешателство на местни и политически сили през последните години, които използват за свои цели събирането на хора край Албатинския манастир.  За съхраняването и популяризирането на обичая от Регионалния исторически музей са работили и с националния фонд „Култура“.