Голямо количество прах от пустинята Сахара се намира над Западна Европа от събота. Този феномен става все по-чест през последните години и има последствия върху чистотата на въздуха, обяви европейската обсерватория „Коперник“ в понеделник. Това е третият подобен облак за последните две седмици. Измерени са повишени нива на праховите частици на Иберийския полуостров и в някои региони във Франция и Германия.

Концентрацията може да продължи да се покачва през следващите дни под влияние на въздушните течения, които благоприятстват преноса на прах. Концентрацията на прах от Сахара е свързана и с повишаване на температурите в цяла Западна Европа през последните дни. Излагането на прахови частици може да има различни негативни ефекти върху здравето – астматични пристъпи, алергични реакции, влошаване на състоянието на пациенти с хронични белодробни и сърдечносъдови заболявания, особено при бременните жени, децата, възрастните хора и тези с имунокомпрометиран статус.