В ЕС влиза в сила забраната за някои пластмасови продукти за еднократна употреба. Става дума за пластмасови прибори, чинии, сламки и още няколко вида изделия. Решението беше взето от Европейския парламент преди 2 години, а целта е в следващите 5 години да се намали почти двойно използването на подобни продукти. Не е ясно обаче дали забраната ще бъде ефективна, защото част от държавите членки не са готови с националните си стратегии. У нас въвеждането на забраната също ще се забави.

Пластмасовите продукти ще излязат от живота ни постепенно. В съответствие с политиката на ЕС за отпадъците се очаква държавите членки да намалят използването на тези продукти до 2026 г. Първата стъпка е забраната на пластмасовите продукти за еднократна употреба.

Количествата на пластмасовите продукти за еднократна употреба, които са на пазара преди влизането на наредбата в сила, ще могат да се продават в търговската мрежа и след това – до изчерпването им, за да не се превръщат в боклук. Но дори и след като приемем наредбата, тя няма да реши изцяло проблема с пластмасите за еднократна употреба.

Според директивата на ЕС държавите-членки трябва да уведомяват потребителите за алтернативни продукти за многократна употреба и за въздействието на неправилното изхвърляне на пластмасови отпадъци за еднократна употреба.

по материали на БНТ