Българите от Западните покрайнини отбелязват 101 години от подписването на Ньойския договор на 27 ноември 1919, според който общините Босилеград и Цариброд се откъсват от България и минават към Кралството на сърби, хървати и словени.

На 27 ноември 1919 България подписва със страните от Антантата Ньойския договор, поставящ край на Първата световна война. България е на страната на победените във войната. При подписването тогавашният български мининстър-председател Александър Стамболийски чупи писалката, с която слага подпис под договора.

Година по-късно – на 7 ноември 1920 вече има сръбско присъствие в Босилегградско и Царибродско, разказва Александър Димитров от Босилеград.

Села се разделят на две от границата, наложена от Ньой, разделят се фамилии, дворове и дори къщи. Трънските села Стрезимировци, Петачинци, Банкя, Врабча и редица други населени места добре помнят тези истории. На места граничните пирамиди и до сега стоят по средата на някои селски дворове и буквално разделят къщи на две.

Всяка година на 8 ноември се отбелязва Денят на Западните покрайнини.

Защо се обезлюдява районът, защо от 120 000 българи в Босилеградско и Царибродско тогава, сега са останали под 20000, как живеят в днешни дни нашите сънародници там, 100 години от какво отбелязват, защо за тези 100 години границата е местена 4 пъти – вижте първа част от разказа пред Compassmedia.bg на Александър Димитров, основател на Сдружение „ГЛАС“ – Босилеград и главен редактор и основател на Гласпрес.

Очаквайте продължение на разказа на Александър Димитров в следващите дни.