С 11 договора за 3 331 722 лева на 8 бенефициента стартира изпълнението на новия програмен период в област Видин. Това съобщи Мариела Савкова, управител на Областен информационен център – Видин. Договорите са сключени по две програми в края на миналата година и началото на новата 2023 година. По Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 са одобрени проектите по процедура „Грижа в дома“ на общините Белоградчик, Грамада, Макреш и Ружинци, на обща стойност 681 341 лева. С реализацията на проектите ще се надградят услугите за подкрепа на възрастните хора и хората с увреждания, уточни Савкова. Общо 7 договора за 2 650 381 лева са сключени по новата програма „Храни и основно материално подпомагане“. С тях общините Видин, Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Макреш и Чупрене продължават предоставянето на топъл обяд на най-уязвимите граждани. През 2023 година бенефициентите от област Видин ще могат да кандидатстват за подкрепа по всички програми, финансирани от Европейските фондове при споделено управление 2021-2027  и така значително да увеличат привлечените средства и да реализират проектните си намерения, каза още Мариела Савкова. Както и досега, екипът на Областен информационен център-Видин активно ще популяризира актуалните и предстоящи възможности за европейско финансиране. Акцент ще бъде поставен на програмите в подкрепа на бизнеса и развитие на човешките ресурси, както и към програмата за околна среда, към които от 2014 година насам има значително повишаване на интереса от местната общност. По новата програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 през 2023 г., съгласно проекта на Индикативна годишна работна програма, е предвидено да се отворят за кандидатстване процедури за разработване и внедряване на иновации в предприятията, подобряване на производствения им капацитет, както и на експортния им потенциал. Бизнесът, както и гражданите, ще могат да инвестират и в енергийната ефективност на сградите, чрез финансиране от други фондове на  Европейския съюз.

По Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 са предвидени интервенции за оказване на подкрепа и осигуряване на работни места за хората с увреждания, квалификация и преквалификация на заетите лица, адаптиране на работната среда за прехода към климатично неутрална икономика, както и подобряване на дигиталните умения на неактивни и безработни лица, включително младежи чрез включването им в обучения, разясни Савкова. За 2023 г., съгласно ИГРП на Програма „Околна среда“ 2021-2027, е предвидено отварянето на процедура „За по-чист въздух!“, чрез която ще се финансира подмяната на старите отоплителни уреди с екологични в 21 общини в страната, сред които и Видин. Екипът на Областен информационен център-Видин ще разяснява новата процедура, както и досега е информирал стотици граждани от община Видин как да получат безвъзмездно климатик или пелетна камина. Предвид интереса на бенефициентите, експертите в ОИЦ-Видин, ще популяризират активно през 2023 година и новите програми за трансгранично сътрудничество. За пръв път, по програмата със Сърбия, ще се финансира и бизнесът. Областен информационен център-Видин е единствената структура на територията на област Видин, регламентирана в Закона за управление на средствата от Eвропейските фондове при споделено управление, която предоставя цялостна информация за възможностите за финансиране  от ЕС и партньорските му програми. Иновации в предприятията и подобряване на производствения им капацитет, работа и подкрепа за хората с увреждания, квалификация и преквалификация на заетите лица, адаптиране на работната среда за прехода към климатично неутрална икономика –  са част от възможностите за кандидатстване през 2023 г., които ОИЦ-Видин активно ще популяризира, уточни Савкова. Екипът на центъра осигурява актуална експертиза и безплатна информация чрез посещенията си на място във всички 11 общини от областта, чрез страницата си във Фейсбук, на място в офиса във Видин – на площад „Бдинци“ 2 или чрез обаждане на телефоните на ОИЦ. бластен информационен център–Видин е част от националната мрежа от 27 информационни центъра за популяризиране на Eвропейските фондове при споделено управление, регламентирана от Закона за управление на средствата от Eвропейските фондове при споделено управление. Центърът функционира в рамките на проект на община Видин, финансиран от Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

по БТА