Община Видин закупи техника за 660 000 лв. за поддържане на населените места. Средствата са осигурени от целевата субсидия за зимно поддържане и снегопочистване. За пръв път Видинската община разполага с такова количество специализирана техника. Новите машини както и тези, които предстои да бъдат получени, ще се използват от Общинското предприятие „Чистота, озеленяване и благоустройство“. Очакванията са с новите машини да се поддържат  градините и паркове във Видин и на населените места. Новото общинско предприятие, което започна вече своята работа, е един от приоритетите на общинското ръководство. С новата техника за това предприятие редовно ще се мият улиците във Видин, което ще намали замърсяването на въздуха. Ще се направи график за извозване на отпадъците, съобразен с работното време на хората. При снеговалеж с приоритет ще се почистват улиците до детските градини и училищата. Посочва се, че така ще спрат измамите с надписани курсове,  ще започне и системна поддръжка и изрязване на дървета и храсти в кварталите и по четвъртокласната пътна мрежа. Предстои да бъдат назначени  отговорници за поддръжката на градските паркове и кварталите, лесовъд, за да може правилно и ефективно да се управляват общинските гори, както и работници, които ще отговарят за зелените площи и чистотата и в  малките населени места на общината.