Народното събрание гласува на второ четене промени в Закона за закрила на детето, с които се забранява употребата от деца на алкохолни напитки, тютюневи и свързани с тях изделия и изделия за пушене, различни от тютюневи изделия. Предвижда се за нарушение глобите да бъдат от 300 до 500 лв., както и съответно имуществена санкция от 2000 до 4000 лв. Изделия за пушене, различни от тютюневи изделия, са вещества, субстанции и изделия на базата на растения, билки или плодове, които не съдържат тютюн и могат да бъдат консумирани чрез процес на горене, нагряване, изпаряване или друг процес, както и растения и вещества, забранени със Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, записаха в промените още депутатите.