От 2021 г. Великобритания въвежда нови правила, за да предотврати злоупотребата с доминиращото положение на пазара на големи технологични компании като Google и Facebook. Новият режим на конкуренция за технологичните гиганти ще даде възможност на потребителите за голям избор и контрол върху техните данни и ще осигури справедливо отношение към бизнеса.

Съгласно новите изисквания, платформите, включително финансираните за сметка на цифровата реклама, са задължени да бъдат по-прозрачни по отношение на предоставяните от тях услуги и използването на данни на потребителите. Технологичните компании са длъжни да предоставят на своите потребители възможност за избор за получаване на персонализирана реклама и недопускане на ограничения за използване на публикации на конкурентни платформи.

За въвеждане на правилата и контрола за тяхното изпълнение Лондон създава ново подразделение в рамките на Управлението по конкуренция и пазари (СМА)- Digital Markets Unit, който започва да действа от април 2021 г. Той ще има правото да спира, блокира и отменя решения на технологичните гиганти, да ги задължава да предприемат определени действия в съответствие с кодекса за поведение и да налага финансови санкции при неспазване на правилата.