151 са крайно нуждаещите се хора от град Лом, които до края на годината ще получават безплатно топъл обяд. От общината посочиха, че средствата за храната са в размер на  17 953 лв  и са осигурени по програма на  Агенция „Социално подпомагане“ в условията на извънредната  ситуация, наложена от COVID-19. Програмата е в подкрепа на най-уязвимите граждани, които поради бедност, продължителна социална изолация и в условията на извънредна ситуация, заради ограничаване разпространението на коронавирус, са в затруднение да осигурят прехраната си. Хората  ще получават  обяд, който включва супа, основно ястие и хляб  и  веднъж седмично десерт. Храната се приготвя от Домашния социален патронаж и се доставя ежедневно, в работни дни, до дома на потребителя, при спазване на строги хигиенно-санитарни норми. При нужда на потребителите ще се оказва и съпътстваща подкрепа, като закупуване на хранителни продукти или продукти от първа неабходимост.