С решение на Областния временен кризисен щаб за оценка на риска в област Видин учениците от 8 до 12 клас ще продължат да се обучават дистанционно до 27 ноември включително. Учениците от 1 до 7 клас в училищата на територията на областта продължават обучението си присъствено. На провелото се заседание на Областния временен кризисен щаб бе извършен анализ и оценка на риска, предвид усложнената епидемична обстановка, увеличения брой на заразените с COVID-19 на територията на област Видин в последните дни. Отчитена бе негативна тенденция по отношение на разпространението на болестта на областно ниво. В решението се посочва, че децата, записани на задължително предучилищно образование в целодневна, полудневна и почасова организация в детска градина или училище на територията на община Видин, да отсъстват по желание на родителя за период, в който община Видин попада в червената или оранжева епидемична зона, като родителят следва писмено да уведоми директора на съответната образователна институция.