Българската икономика ще отбележи ръст от 3,3% на БВП през 2021 г., снижение от прогнозираните 4,0% през юни 2020 г. се казва в нов доклад на Световната банка. Това е значително увеличение в сравнение с прогнозата за 2020 г. от спад от 5,0% на БВП, но понижение в сравнение с доклада на банката от юни 2020 г. за ръст от 4,0%. За сравнение през 2018 г. ръстът на БВП на страната е бил 3,1%, а през 2019 г. – 3,7%. За 2022 година прогнозата на Световната банка е за ръст на икономиката на страната ни с 3,7%.

Значителното понижаване на прогнозите в Източна Европа се дължи на засилване на политическото напрежение и свързаното с това влошаване на настроенията на инвеститорите, което се очаква да окаже голямо влияние върху инвестициите. Севрна Македония е с прогноза за ръст от 3,6% през 2021 г. и 3,5% през 2022 г., Сърбия – съответно с 3,1% и 3,4%, Румъния с 3,5% и 4,1%.