Две Национални програми за универсална превенция на употребата на психоактивни вещества сред ученици  се провеждат във Видин. Едната е за 5-7 клас, с название „Кодово име ‘Живот”, а другата – за гимназиален курс, под наслов „От връстници за връстници”. И двете програми са базирани на добри европейски практики.  Програмите се осъществяват с подкрепата на Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието и науката, Националния съвет по наркотични вещества, Националния център по обществено здраве и анализи, съвместно с общините и се изпълняват в избрани училища на територията на цялата страна от Общинските съвети по наркотичните вещества и Превантивно-информационните центрове към тях.

Програмите се изпълняват в Природо математическата гимназия  „Екзарх Антим I” от психолозите в Общинския съвет по наркотичните вещества и Превантивно-информационния център – Видин. Поради епидемичната обстановка осъществяването им е онлайн, като досега за учебната 2020/2021 година е проведена мотивационно-информационна среща сред училищните специалисти – психолози, педагози и педагогически съветници от всички училища на територията на Община Видин. В момента се провеждат информационно-дискусионните срещи за формиране на доброволческа мрежа сред учениците в гимназиален курс от избраното за реализиране на програмите училище. През втория учебен срок предстоят същинските занятия с ученици, родители и обучения на училищни специалисти, които ще бъдат въведени по-задълбочено в двете Национални програми.

     Краткосрочните цели на програмите са свързани с изграждане на социални и лични умения на учениците, промяна на нагласите им по отношение на собственото здраве и утвърждаване на здравословен начин на живот, повишаване на информираността им относно причините, видовете и последиците от рисково поведение. Дългосрочните цели са предотвратяването на употреба на психоактивни вещества и утвърждаване на здравословен начин на живот. Инициативата включва обучения на училищни специалисти, родители и ученици.