Управата на видинската болница „Света Петка“ призова видинчани да окажат помощ на лечебното заведение, което изпитва недостиг на кадри в условията на коронавирусната епидемия. Още в първия ден след разпространението на призива шест души се записаха като доброволци и ще оказват помощ в санитарната дейност и в организирането на пропускателния режим на входовете на лечебното заведение. Ситуацията в болницата е спокойна, заявиха от ръководството на видинската болница, има достатъчно кислородни апарати, както и необходимите медикаменти за лечението на пациентите на лечебното заведение.