Лечението, условията и правните гаранции, предлагани на психиатрични пациенти и жители на социални заведения в България, остават в несъответствие с препоръките на Съвета на Европа. Това сочи нов доклад на Комитета за борба с изтезанията към Съвета на Европа.

През август 2020 г. делегацията на съвета е посетила Държавната психиатрична болница „Св. Иван Рилски“ и Държавната психиатрична болница „Царев Брод“, както и Държавната психиатрична болница в Бяла, посетена преди това от CPT през 2006 г. Посетени са и домове за социални грижи за хора със забавено развитие в селата Куделин и Самуил и дома за социални грижи за лица с психични разстройства в село Говежда, съобщава на сайта си Съветът на Европа.

Във всички посетени заведения делегацията е получила доказателства за тормоз на пациентите и пребиваващите в домовете от персонала – санитарите (възпитателите, помощния персонал) са били вербално груби с пациентите и живущите, блъскали ги, удряли ги, ритали ги и ги биели с пръчки. Охранителите на вратите в социалните домове на Куделин и Говежда носели и от време на време удряли живеещите там с дървени пръчки (пръчки, съответстващи на описанията, дадени от жителите, са били намерени от делегацията в кабинетите на персонала и в трите заведения).

Що се отнася до условията на живот, Комитетът отбелязва, че е направено известно обновяване и в трите психиатрични болници, особено в Царев брод, и че материалните условия в Бяла са се подобрили от последното посещение през 2006 г. Относно посетените социални домове, Самуил е осигурил задоволителен вътрешен интериор и дори санитарни помещения в много стаи, но условията на живот и санитарните помещения в Куделин и Говежда изискват значително подобрение.

И в трите посетени болници е установен неадекватен и често крайно недостатъчен брой служители в отделението. Броят на клиничния персонал също е напълно недостатъчен, за да отговори на многото нужди на пациентите с психо-социално лечение и рехабилитация.

Ограничителното оборудване също е неподходящо и причинява болка на задържаните пациенти. Най-обезпокоителна ситуация е установена в Царев брод, където въпреки наличието на правилно проектирани подплатени обезопасителни колани, пациентите са били държани в легла с метални вериги за китките и глезена с катинари, често в продължение на дни. Използването на подобно оборудване също е установено и в социалния дом в Куделин, а вериги и катинари, съответстващи на описанията на жителите, са намерени в офиса на охраната на заведението.