За първи път в историята сега изкуствените материали вероятно надвишават по тегло цялата биомаса на Земята. Според учени отпечатъкът на човечеството е по-тежък от този на естествения свят.

Теглото на пътищата, сградите и други построени или произведени материали се удвоява приблизително на всеки 20 години. Понастоящем „сътвореното от човешка ръка” тежи 1,1 трилиона тона. Тъй като човечеството е увеличило ненаситното си потребление на природни ресурси, теглото на живата биомаса като дървета, растения и животни се е намалило наполовина след земеделската революция и в момента е само 1 трилион тона.

Оценявайки промените в глобалната биомаса и произведената от човека маса от 1990 г. насам, изследването показа, че масата на произведените от човека обекти възлиза на едва 3% от теглото на биомасата в началото на 20 век. Но след глобалния производствен бум след Втората световна война производството се е увеличило до степен, при която хората сега произвеждат средно всяка седмица еквивалента на теглото на всеки човек на Земята.

При сегашния темп на растеж изкуственият материал вероятно ще тежи до три трилиона тона до 2040 г. В същото време общата биомаса намалява, главно поради обезлесяването и промените в земеползването, проправящи път за интензивно земеделие. Сградите и пътищата представляват по-голямата част от изкуствената маса, а редица строителни тенденции – включително преминаване от тухли към бетон в строителството в средата на 50-те години – допринесоха за ускореното натрупване на тегло.