Съединените щати обявиха, че ще увеличат митата за някои френски и германски продукти. Службата на постоянния търговски представител на САЩ оповести, че митата се налагат върху самолетни части и някои непенливи вина и коняци от Франция и Германия. Не става ясно кога ще влязат в сила те. Това е поредната стъпка в продължаващия 16 години спор между САЩ и ЕС за субсидиите за гражданската авиация.