По проект на Община Видин се разширява материалната база на ОУ „Иван Вазов“, което е най-голямото видинско основно училище. Целта е да се  премине към едносменен режим на обучение. Одобрено е проектното предложение, с което Видинската община  кандидатства по програмата на Министерството на образованието и науката. С осигуреното финансиране в размер на 352 400 лв. към сградата на ОУ „Иван Вазов“ ще се пристроят три класни стаи и ще се достави и монтира оборудване и обзавеждане. По този начин ще бъдат създадени подходящи условия за провеждане на образователния процес в съответствие с европейските норми. С изграждането на външен асансьор пък ще се осигури достъпна среда. Реализирането на този проект е част от програмата за подобряването и модернизирането на образователната инфраструктура във Видин . Конкретните дейности са съобразени с политиката на Община Видин за равномерно разпределение на учениците в училищата. От 2018 г. в ОУ „Иван Вазов“ се приемат по три паралелки в І-ви клас. Така през 2024/2025 учебна година там ще се обучават ученици в общо 21 паралелки. Наличните към момента класни стаи обаче са 18. С предвиденото пристрояване ще се даде възможност, освен за преминаване на едносменен режим на обучение и за осигуряване на модерна, здравословна и функционална образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност. Проектът е с продължителност 12 месеца. Изпълнението на планираните дейности се очакват да стартира през 2021 година.