Най-старата запазена сграда в София е Ротондата „Свети Георги“ построена в началото на IV век. По това време древна Сердика е резиденция на императорите Галерий и Константин Велики. Император Константин Велики е искал да направи Сердика столица на империята, но Константинопол спечелил надпреварата. Днес Ротондата „Свети Георги“ се намира във вътрешния двор на Президенството.

Първоначално постройката била предназначена за церемониални нужди, а след това е превърната в християнски храм. По време на император Юстиниан Велики от VI век са първите стенописи в църквата, тогава тя приема и името „Свети Георги“.


След превземането на България от османците през 16 век църквата е превърната в джамия – фреските са покрити с боя, издигнато е минаре и е наречена Гюл-джамаси. След Освобождението на България Ротондата е била изоставена. Временно е превърната в мавзолей след смъртта на княз Александър I Батемберг. През 1915 г. е съборено минарето, църквата е изчистена от всякакви следи от джамията и са открити 3 пласта със стенописи.


В края на 1980 година е завършена цялостната реставрация и консервация на църквата. Ротондата добива днешния си максимално близък до късноантичния и средновековен първообраз вид. Днес Ротондата „Свети Георги“ е действащ православен храм, в който всеки ден свещеници отслужват служби.


Вътрешното пространство на Ротондата е квадратното олтарно помещение, четири симетрично разположени ниши, главен вход на западната стена.