Водоподаването към Лом от помпената станция край Добри дол е възстановено, след като за два дни бяха извършени предвидените строително-ремонтни дейности по пускане в експлоатация на новия напорен водопровод. Проектът на Община Лом, който е на стойност 6 291 508 лв., бе финансиран и изпълнен на 5 етапа. В началото на 2017 г. се сключи договор с Министерството на околната среда и водите за финансиране на първия етап на стойност 1 611 909 лв. Благодарение на този изграден участък от напорния водопровод през 2018 г., когато бе обявено бедственото положение, за 5 дни бе възстановено водоподаването на Лом.

Два от етапите, които включваха и ремонт и преоборудване на помпените станции „Изток“ и „Запад“, бяха директно възложени и финансирани от МРРБ на „ВиК“-Монтана и фирми-изпълнители. За изпълнение на другите два етапа, в началото на 2020 г. Министерският съвет осигури на Община Лом  2 000 000 лв. Пускането в експлоатация на новия напорен водопровод ще елиминира предпоставките за авариите, които предизвикваха спиране на водоподаването, особено в летните месеци,  за града и селата Замфир, Сливата и Добридол.