Противоепидемични мерки са въведени на пазара във Видин

Въведени са допълнителни противоепидемични мерки на общинския пазар във Видин, съобщиха от общината. Поставени са сигнални ленти и обозначения със стрелки, за да се осигури еднопосочно движение на хората, посещаващи пазара. На входовете и изходите  на тържището служители от Общинско предприятие „Пазари и паркинги“ и от общинското звено „Охрана“ следят за реда и спазването на мерките. Не се допуска влизането в пазара без маски, търговците също са с предпазни средства.  Заместник-кметът на Община Видин Борислава Борисова е посетила общинския пазар, за да провери на място създадената организация. Дезинфекция на тържището ще се извършва два пъти седмично – във вторник и четвъртък. Противоепидемични ще бъдат въведени и на пазара, който се организира всяка събота пред градския  стадион.

 Въведен е пропускателен режим в Информационния център на Община Видин и в звеното, където се заплащат местните данъци и такси. Следи се да има необходимото разстояние между гражданите, като всички задължително трябва да бъдат с предпазни средства.