В изпълнение на издадената от министъра на здравеопазването заповед, от днес за 14 дни се преустановяват присъствените учебни занятия за учениците от 8-и до 12-и клас включително, както и за университетите в страната. Учениците от начален и прогимназиален етап /до 7-и клас, включително/ ще продължат присъствен учебен процес с изключение на училищата, на които е издадено разрешение за обучение от разстояние в електронна среда за 1-7-и клас от министъра на образованието и науката.