Хората, родени след 31 декември 1959 г., ще могат да избират три начина за получаване на втора пенсия – еднократно, разсрочено или пожизнено. Това гласува на първо четене мнозинството в Народното събрание с поправките в Кодекса за социално осигуряване. Така се урежда изплащането на пенсиите от задължителните частни фондове, които към момента управляват над 17 милиарда лева. Опозицията обаче остро се възпротиви, че измененията не са съобразени със становището на регулаторния орган – Комисията за финансов надзор.

Текстовете, подкрепени от ГЕРБ и „Обединени патриоти“, дават възможност на хората, които навършват възрастта за пенсиониране от 2022 година до 2025 г. включително, да могат да упражняват правото на избор на осигуряване до една година преди тази възраст. Този период ще се увеличава плавно до 2038 г., когато осигуряването ще може да се променя не по-късно от 5 години преди навършването на възрастта за пенсиониране. Изрично се предвижда, че допълнителните пожизнени средства за старост и на разсрочено плащане не могат да бъдат по-малки от тези, които се получават на база на брутния размер на осигурителните вноски, за което се създава допълнителен резерв.