С постановление на Министерски съвет бяха одобрени допълнителни трансфери от почти 9 милиона лева по бюджетите на  7 общини в област Враца. Това са общините  Враца, Бяла Слатина, Мизия, Мездра, Козлодуй, Криводол и Оряхово. Средствата са за инфраструктурни проекти, които ще бъдат реализирани с правителствената помощ в общините: Бяла Слатина – реконструкция на комбинирана спортна площадка и ремонт на детска площадка в с. Соколаре със средства в размер на 80 000 лв., както и ремонт на уличната мрежа в селата на общината на стойност 1 320 000 лв.;   Враца със средства в размер на 1 887 500 лв. основно ще се ремонтират бул. „България“ и ул. „Илинден“;   Козлодуй с 1 185 230 лв. – реконструкция и благоустрояване на ул. „Симеон Русков“ в гр. Козлодуй;   Криводол с 1 000 000 лв. – реконструкция и ремонт на общински пътища и площади;   Мездра средства в размер на 610 000 лв. за изграждане, паркоустрояване и благоустрояване на централно площадно пространство по плана на с. Зверино;   Мизия – корекция на „Сухото дере“ в гр. Мизия, ремонт на площад в с. Софрониево и ремонт на уличната мрежа в гр. Мизия и селата Войводово и Софрониево на стойност 1 400 000 лв.;   Оряхово – ремонт на уличната мрежа на територията на община Оряхово, с помощ от 1 500 000 лв.

На проведеното заседание на правителството бяха одобрени и 11 милиона 650 хиляди лева отпуска държавата за пет общини в  област Монтана, като най-голяма част от средствата получава община Монтана. Видинска област получава

9,264 млн. лв.  допълнителни средства за ремонти в седем общините са отпуснати във Видинска област. Отпуснатите суми са за инфраструктурни обекти, както и за ремонтни дейности на сгради  в общините Видин, Кула, Ружинци, Чупрене, Ново село, Брегово и Бойница.