Парламентът прие окончателно Закона за българския жестов език. Той признава статута на жестовия език и правото на глухите лица на изразяване. Законът е разработен в съответствие с Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН. Новият закон гарантира правата на глухите и сляпо-глухите лица, които вече ще имат 120 часа безплатна преводаческа услуга годишно. Както отчита необходимостта от ученето и използването на жестовия език, както от глухи лица, така и от всички български граждани.

До момента държавата осигуряваше пари само за 10 часа, което беше крайно недостатъчно, за да се гарантира правото на достъп до пълноценна информация и комуникация. Освен признаването на българския жестов език друга важна цел е да се прилага в образователната система. Той вече ще може да се изучава в детските градини и училищата, а към министъра на образованието и науката ще бъде създаден Съвет за българския жестов език. Новият закон.