Депутатите приеха окончателно проектобюджета на Националната здравноосигурителна каса за догодина, с което потвърдиха и предвидената там допълнителна финансова подкрепа за медицинските специалисти. Медиците ще получават допълнение към трудовите си възнаграждения докато има пандемия. За лекарите то ще бъде в размер на 600 лв. на месец, за медицинските сестри и специалистите по здравни грижи – 360 лв., а за санитарите – 120 лв. Средствата ще се получават паралелно с допълнителния стимул за борещите се на първа линия с COVID-19. Увеличение към възнагражденията няма да получават единствено лекарите, чиято брутна заплата надвишава 5 хил. лв. месечно. Бюджетът на НЗОК запазва здравноосигурителната вноска в размер на 8%. Съотношението на заплащане от страна на работодателя и здравноосигуреното лице за 2021 г. е 60:40. Проектобюджетът на Касата за догодина предвижда повече пари за здраве спрямо настоящата. Парите ще бъдат в размер на над 5 млрд. лв. или с 340 млн. повече от 2020 г. Разчетът предвижда повече пари да има и за лекарства – 1,3 млрд. лв. Средствата за болниците също се увеличават – 2,37 млрд. лв. са предвидени, като тези, които предоставят комплексно обслужване за пациенти с коронавирус, ще получават повече. В текстовете е разписано още, че задължения за работа с пациенти с COVID-19 вече ще има и към изпълнителите на извънболнична медицинска помощ, както и санкции при отказ от тяхното изпълнение.