Комисията по енергетика в Народното събрание проведе жребий за прекратяване мандата на двама от членовете на Комисията за енергийно и водно регулиране. Жребият показа, че ще бъдат освободени Георги Златев и Владко Владимиров.

Освобождаването на членовете на КЕВР се налага заради решение на НС за намаляване на броя на членовете на Комисията. В жребия участваха трима – Александър Йорданов, Владко Владимиров и Георги Златев.

снимка ДЕБАТИ