500 души от Видинската община ще продължат да получават топъл обяд и през 2021 година. За осигуряването на финансиране на тази програма в условията на пандемията от COVID – 19  Община Видин е кандидатствала  по  Оперативна програма за храни и/ или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

Топлият обяд включва супа, основно ястие и хляб, а веднъж в седмицата – и десерт. Храната се приготвя от фирма, избрана съобразно Закона за обществените поръчки. Транспортирането се извършва от Домашния социален патронаж. В град Видин има 4 пункта, откъдето нуждаещите се могат да получат обяда си: в СУ „Св. св. Кирил и Методий“, в ж.к. „Георги Бенковски“ (кв. „Калето“), в ж.к. „Васил Левски“ (до „Къщата с куклите“) и в кв. „Нов път“. В останалите населени места обядът се доставя на определени от кметствата пунктове. При извънредна епидемична ситуация, Община Видин има готовност за предприемане на допълнителни мерки с оглед опазване на здравето на хората.