Общинският съвет не прие промени в Инвестиционната програма на община Белоградчик. Това каза кметът на общината Борис Николов. На проведеното последно редовно заседание на  ОбС, в стремежа си да блокират работата на общината, мнозинството общински съветници не подкрепиха инвестиционната програма на община Белоградчик за 2022 година, обясни кметът. Той допълни, че негласуването на промените спира реализацията на проект за реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на град Белоградчик по 13 улици. За стартирането на тези дейности, подчерта Николов, общината има пълна проектна готовност – изготвени технически проекти с извършена оценка на съответствието и влязло в сила разрешение за строеж.  Общата стойност на обекта е близо 891 хиляди лева. За реализирането му има одобрено финансиране с Решение на Министерския съвет от 2022 г., което е в размер на над 724 хиляди лева. Собствените финансови средства, които трябва да осигури общината, са в размер на 145 000 лв. Неприемането на промените в Инвестиционната програма на общината ще доведе до отпадането на цялото осигурено от държавата финансиране, допълни Борис Николов. 

Николов добави, че ако не бъде подменена водопроводната мрежа на 13-те улици, то Общината няма да изпълни условието за кандидатстване по проект на Програма за развитие на селските райони 2020-2024 г. за цялостно асфалтиране на улиците. А то е задължително да е подменена водопроводната мрежа преди това. Общата стойност на един такъв проект е около 2 мил. лева. Общинските съветници не приеха и предложения за включване на ремонт на аварията по ул.“ Васил Левски“ и ремонт на част от водопроводната мрежа в село Дъбравка. С отхвърляне на направените предложения и липсата на други алтернативни решения по Инвестиционната програма, за Община Белоградчик ще настъпят пропуснати ползи в размер на над 3,137 млн.лв – неусвояване на планираната за 2022 г. целева субсидия в размер на 412 800 лева, отпадане на целево финансиране в размер на 724 208 лева (за финансиране на вътрешната водопроводна мрежа ) и отпадане на възможността за подаване на проектно предложение за асфалтиране на улици по ПРСР в размер на 2 млн. лв., каза още Борис Николов. Противно на всякаква логика и на законовите разпореди, не беше прието и предложението на общината за разкриване на две щатни бройки за „Ръководител на звено вътрешен одит” и „Вътрешен одитор”, каза кметът на Белоградчик. Община Белоградчик ще оспорва така взетите решения, категоричен е Борис Николов. Но ако амбициите и противопоставянето на част от общинските съветници продължат, ще се блокират различни дейности и проекти на общината, целящи подобряване на инфраструктурата, градската среда и качеството на живот, смята той.