Допълнителни противоепидемични мерки бяха въведени в сградата на общинската администрация. Общинските служители преминават  в режим на дистанционна работа по график,което осигурява нормална работа на всички структури в администрацията. Ограничава се достъпът на външни лица в сградата на Община Видин. Ще може да се посещава Центъра за услуги и информация и когато е нужно експертно съдействие ще се осъществява контакт със съответния служител.  Извършва се стриктен контрол за спазването на създадения пропускателен режим в отдел „Местни данъци и такси“ и информационния център. Следи се за спазване на дистанция, като не се допуска повече от 1 човек на 3 кв. м, на видни места са поставени дезинфектанти. Четири пъти дневно в сградата на общинската администрация се извършва дезинфекция. От Община Видин посочват, че  гражданите могат да  заявят, заплащат и получат електронни административни услуги чрез Единния модел, утвърден от Държавната агенция за електронно управление.