През периода януари – септември 2020 г. новорегистрираните безработни са 5 053 в област Видин, 8 992 лица в област Враца и 6 947 лица в област Монтана. И в трите области техният брой нараства спрямо деветте месеца на 2019 г. съответно с 33.1 на сто в област Видин, с 19.3 на сто в област Враца и с 24.9 на сто в област Монтана. 25% е увеличението средно за региона. Това сочат данните на Дирекция „Регионална служба по заетостта“.

По време на извънредното положение, обявено в страната от 13 март  до 13 май  в област Видин са се регистрирали 1 518 безработни лица (с 853 лица повече спрямо същия период на 2019 г.), в област Враца – 2 756 (с 1 451 лица повече спрямо същия период на 2019 г.) и в област Монтана – 2 244 (с 1 220 лица повече спрямо същия период на 2019 г.).