Фирми и физически лица, които плащат наем на Община Лом, но са засегнати от въведените противоепидемични мерки, ще бъдат освободени от заплащането му от 1 ноември  до края на извънредната епидемиологична обстановка.  Предложението, което е направено  от  кмета д-р Георги Гаврилов,  е одобрено от Общинския съвет. Така засегнатите от забраната за осъществяване на дейност наематели няма да плащат наеми за ползване на общински терени. Единственото условие за освобождаване от наем е фирмите и физическите лица да нямат забавяне на плащанията към Община Лом и към 30 септември 2020 г. дължимите от тях суми да са погасени. На наемателите, предплатили наеми, и засегнати от извънредната обстановка, надвнесените суми ще се приспаднат от последващи задължения.