55.24 км е пътната мрежа, която през зимата се поддържа от Община Белоградчик. Извършени са цялостни обходи и огледи на състоянието на общинската и уличната пътна мрежа. Почистена е крайпътната  храстова растителност, изпратени са  писма до собствениците на автомобили за премахването им от улици със стеснени участъци в Белоградчик,  за да се осигури свободно преминаване на снегопочистващите автомобили при снеговалеж. 62 000 лв. са осигурени за финансиране на мероприятията по поддържането на общинските пътища и уличната мрежа през зимата. Критичен участък през зимата е пътят за село Гранитово, където обикновено вятърът образува преспи от сняг, които трудно биват почиствани.  Със заповед на кмета на Белоградчик Борис Николов е назначена комисия от служители в администрацията, която да извърши проверка на техниката на  фирма „Пътно поддържане“ ЕООД, с която е подписан договор за зимното поддържане на пътищата и улиците в общината. От фирмата са заявили, че няма да има дублиране на техниката, с която ще се поддържа републиканската и общинската пътна мрежа.  Осигурена е техниката за извличане на закъсали тежки товарни автомобили, създадена е организация за почистване на падналите клони и дървета.