Учени са разработили ново биосъвместимо лепило, което спира кръвоизливи за секунди. За момента лепенето на отровени рани се прави със синтетични адхезиви и те се справят много добре, но при разграждането им може да се отделят токсични продукти. Има и биосъвместими лепила, които се резорбират лесно, но не лепят толкова добре и не са здрави. За да решат дилемата, създавайки хем здраво, хем биосъвместимо лепило, учените са разработили био адхезивен гел, в състава на който влиза не друго, а тъкмо отрова от копиеглава усойница (Bothrops atrox).

Една от най-отровните змии в Южна Америка, тази усойница използва отрова, разрушаваща кръвоносната система на жертвите (бозайници, влечуги, земноводни и птици). Отровата ѝ предизвиква коагулопатия – мощно стимулира кръвосъсирването до изчерпването на всички елементи (тромбоцити и фактори), което води до смъртта на жертвата. Това мощно кръвосъсирване се дължи на един ензим, наречен рептилаза. Той решава проблема със съсирването в рамките на 45 секунди – два пъти по-бързо от най-доброто, което има в момента (фибриново лепило). Наскоро друг екип пък използва отровата на най-отровния австралийски паяка атракс, за да блокира сигнала, който стартира програмираната клинична смърт на сърдечни клетки при кислородна недостатъчност и може да се използва при инфаркти.