Германски учени твърдят, че козите са съобразителни и обичат да решават трудни задачи. На тях им харесва да бъдат възнаграждавани за решението на каквато и да е задача. Ако козата е изправена пред избора да получи лакомство даром или като награда за преодоляването на препятствие, тя ще избере втория вариант. 

До такъв извод са стигнали учените от Научно-изследователския институт по биология и селско стопанство в Думерщорф, Германия, изучавайки особеностите в поведението на животните. В рамките на съвместен проект с швейцарския Център за създаване на благоприятни условия за живот учените се опитали да разберат, на какво могат да научат козите и доколко те са в състояние да се ориентират и да оценяват заобикалящата ги среда.

Освен всичко останало, козите са и любознателни и с удоволствие учат нови неща, твърди учените. Те имат потребността и способността да оценяват обкръжаващата ги среда, избирайки не непременно най-лесните начини за получаване на храна.

По материали на Deutche Welle / Германия