На площада в Кула на 20 януари, когато по стар стил се отбелязва Ивановден, се събира групата на „къпачите“. Това е обичай, който е близо на сто години. Цяла нощ на 19  януари – Йордановден, срешу 20 януари  те са обикаляли къщите в малкия град. Подготовката за обичая  „Къпачи“ започва седмици преди 19 януари. Художникът в кулското читалище Велко Велков е  главен майстор на маските на къпачите. Група от нечетен брой млади мъже се маскира , като в тази група има облечени двама души които са булка и младоженец. Къпачите обикалят през нощта на 19 срещу 20 януари къщите, в които има Ивановци  Йордановци или младоженци, сключили брак през изминалата година. Всички те биват окъпани със студена вода за здраве. В къща, в която са влезли „къпачи“, ще има здраве и благоденствие през цялата година. Именникът и младоженците обикновено ги къпят с изворна вода. Всички се отблагодаряват на къпачите с каквото има в домовете – месо, сланина, сушени плодове, ябълки, но в днешно време им дават предимно пари.  С този обичай кулската група от местното читалище се е представила на фестивала „Сурва“ в Перник и през 2013 г. е взела първа награда. С обичая групата е участвала и в други кукерски фестивали.